kerk
gereformeerde kerk vrijgemaakt

Kerkblad - gereformeerd vrijgemaakte kerk Eemdijk

Inverdan
Het kerkblad voor de gkv Eemdijk wordt één keer per week uitgegeven en is een gezamelijk kerkblad van de gereformeerde kerken vrijgemaakt uit Bunschoten en Spakenburg. Dit kerkblad is een weekblad ten dienste van de gereformeerde kerken Bunschoten-oost, Bunschoten-west, Spakenburg-zuid, Eemdijk en Spakenburg-noord.
Hierin is per gemeente een gedeelte gereserveerd om berichten uit de gemeente, kerkdiensten, verenigingsroosters, verjaardagen, kerkeraadsverslagen e.d. weer te geven.

Elda Bakker is hierin de redactiesecretaresse en ds. H.Sj.Wiersma is de eindredacteur.
De verspreiding in Eemdijk wordt geregeld door Jeanine Veldhuizen-Nagel.
Abonnement aanvragen of wijzigen via info@kerkbladinverdan.nl. (of download het aanmeldingsformulier) Abonnementskosten zijn E30,- per jaar. (bij automatische incasso)

online:1   -   totaal:38949
© 2011 Westerkerk Eemdijk