Nederlandse Gereformeerde Kerk Eemdijk


Eemdijk

Eemdijk

EemdijkEemdijk is een landelijk gelegen dorp dat aan de rivier de Eem ligt en dat valt onder de gemeente Bunschoten. De dorpsgemeenschap telt ongeveer 835 inwoners verdeeld over zo’n 290 huishoudens. (BAG2018)
Eemdijk is onder de naam Dijkhuizen ontstaan in de vijftiende eeuw, na de aanleg van de zeedijk, die Veen- en Veldendijk heet.
Eemdijk is een dijkdorp met nauwelijks economische activiteit. In het dorp mondt de Bikkersvaart uit in de Eem. Deze vaart is in 1641 gegraven als vaartverbinding met Bunschoten. Het centrum van Eemdijk heette vroeger 't Haventje ofwel de Bikkershaven. Het huidige dorp is, op de dijkbebouwing Dijkhuizen na, pas in de jaren dertig van de 20e eeuw gebouwd.
Eemdijk heeft naast de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) nog twee kerkgebouwen, te weten de Christelijke Gereformeerde Kerk “Eben Haëzer” en de Gereformeerde Kerk (synodaal) “De Vaartkerk”. In 2001 heeft onze “Westerkerk” het 60e jaar in het zelfstandige bestaan van onze gemeente gevierd. Hierin zien we de rijke zegen van de HERE.

Er zijn in Eemdijk veel gelovige mensen. Meer dan 80% van de inwoners gaat ook naar de kerk. Daardoor heeft ook onze gemeente een wat volkskerkelijk karakter. Met bijvoorbeeld traditionele volkszonden, zoals eenmalige kerkgang, seksuele samenleving vóór het huwelijk en overmatig alcoholgebruik.
De aloude dorpsschool (School met de Bijbel), waar alle kinderen van Eemdijk naar toe gaan, is van grote betekenis voor de dorpsgemeenschap. Iedereen kent elkaar vooral ook door de school. In 2003 hebben we dankbaar en blij het feest van het 100-jarig jubileum van de School met de Bijbel meegevierd.
Er wonen, behalve de predikant (met zijn gezin) geen mensen van buiten Bunschoten-Spakenburg in de gemeente. Afgezien van de 'vreemden' die met iemand van hier getrouwd zijn.
De families spelen in het dorp maar ook binnen de gemeente een grote rol en zijn kerkelijk gemengd. GKV, CGK en PKN zijn vaak alle drie present in de familie.
Eemdijkers zijn sterk aan hun dorp en kerk gehecht. Bij verhuizing naar Bunschoten-Spakenburg blijft het kerkelijk lidmaatschap nogal eens in Eemdijk. Momenteel wonen er ongeveer vijftig gemeenteleden op het grondgebied van de zusterkerken in het grote dorp. Omdat de sociale banden ook vaak sterk op Eemdijk gericht blijven wordt dit gedoogd.
© 2011 · Westerkerk Eemdijk · · online:4  -  totaal:23035