Nederlandse Gereformeerde Kerk Eemdijk


Gemeente van Eemdijk

Gemeente van Eemdijk

Gemeente van Eemdijk

 Wie zijn wij als gemeente van Eemdijk? Wat bindt ons?

De zondagse erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

De samenkomsten van de gemeente hebben ook een vierend karakter. In de eerste plaats als herdenking en viering van de opstanding van Christus. Daarnaast ook als de lof van God gezongen wordt en wanneer de sacramenten van de Heilige Doop of het Heilig Avondmaal in de gemeente bediend worden.

Een ander kenmerk van de gemeente is dat gemeenteleden niet op zichzelf staan. Vanuit de gemeenschap met Christus is er ook de gemeenschap met elkaar en moet er de bereidheid zijn om eigen gaven ‘ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden’. Trouw aan God impliceert trouw aan elkaar en inzet voor elkaar. En dit zowel in geestelijke als het praktische zaken.

Als gemeente zijn we in alles afhankelijk van God. Het gebed, persoonlijk in de binnenkamer, in gebedsgroepen of in de eredienst is cruciaal voor het (voort)bestaan van de gemeente. Dit gebed richt zich zowel op het persoonlijk kennen en zich onderwerpen aan de Heere, als op de komst van Zijn Koninkrijk.

Paulus wijst erop dat de gemeente met strijd en tegenstand te maken krijgt, als hij erop wijst dat ‘allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, vervolgd zullen worden’ (2 Tim. 3:12). Aanvallen op de gemeente zullen er in deze bedeling altijd zijn, de ene keer van buiten af, dan weer van binnen uit. Satan doet zijn aanvallen, de ene keer als een briesende leeuw, dan weer als een engel des lichts. Als we de voortdurende waarschuwingen in de brieven van de apostelen lezen, gericht tegen dwaalleraars en valse profeten, dan geeft dat aan hoezeer de gemeente waakzaam moet zijn. Anderzijds wordt de gemeente door de kracht van God bewaard tot de zaligheid (1 Petr. 1:5) en is zij op weg naar een heerlijke toekomst.

Volgens 1 Petrus 2:1-10 hebben we als gemeente de volgende opdracht:
“Laat u allemaal als levende stenen door God gebruiken: voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen voor het brengen van geestelijke offers en om de grote daden Gods te verkondigen!”

Dit spreekt van een gerichtheid op God, elkaar (als gemeente) en de wereld.
“Wij willen samen een gemeente zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus, die God eren en dienen, elkaar liefhebben en opbouwen, en de wereld bereiken met het evangelie!”


© 2011 · Westerkerk Eemdijk · · online:1  -  totaal:23035